ελλενικα

27/02/2011 15:35

Windows shopper players είναι μια ομάδα που συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη των ιδρυτών της στην αγορά ποδόσφαιρο.

Ο επαγγελματισμός στην αγορά το ποδόσφαιρο είναι στον επιχειρηματικό κόσμο, οδήγησε στη συγχώνευση των εμπειριών των ιδρυτών της, θα προσφέρει ένα όραμα για μια ιδιαίτερη ομάδα στην αγορά

 
1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ Νέα Ταλέντα -

Ο Όμιλος έχει τους επαγγελματίες που εργάζονται στη Βραζιλία και την Ευρώπη έλεγχο των παικτών, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα στοιχεία, παραδείγματα:

    
* Τεχνική ποιότητα?

    
* Δυνατότητα των διαβατηρίων της ΕΕ?
    
* Ηλικία και ο χαρακτήρας του παίκτη.


Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έργο των αθλητών, με την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και την εμπορία στο εξωτερικό. Κάθε παίκτης που δημιουργεί ανησυχίες περιλαμβάνει μια διαδικασία παρακολούθησης. Παράδειγμα: δελτία. Μετά την έγκριση του παίκτη η εταιρεία κάνει την προσέγγιση και τις εξαγορές

TION του αθλητή στη διαχείριση της σταδιοδρομίας σας και της Ομοσπονδιακής δικαιωμάτων.